KUKA OLEN?

Noin kolmen vuoden ikäisenä.

Synnyin vuonna 1957 Kuhmossa. Lapsuuteni aikana perheemme asui ensin Itä-Suomessa ja sittemmin eri puolilla Etelä-Suomea ja joitakin vuosia myös Ruotsissa. Nuoruuteni ja aikuisikäni olen asunut pääkaupunkiseudulla. Avioiduin vuonna 1982 ja perustimme vaimoni kanssa yhteisen kotimme Helsinkiin, jossa olen siitä lähtien asunut. Meille syntyi neljä lasta, jotka ovat nyt jo aikuisia.

Koulussa vuonna 1970.


OPPIVUODET JA TYÖELÄMÄ

Menin peruskoulun jälkeen lyhyeen ammattikoulutukseen ja nopeasti työelämään. Koulutusta ja työkokemusta kertyi tekniikan, liikenteen ja kaupan alalta.

Sunnuntaitaiteilijan inspiraatiohetki.


Myöhemmin suoritin lukion ja ylioppilastutkinnon työn ohella iltalukiossa ja nyt ihan viime vuosina suoritin teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Viimeiset 20 vuotta olen työskennellyt yrittäjänä ja free lancena erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Samanaikaisesti sivutyönä osa-aikaisesti työskentelin henkilöliikenteen parissa mm. kouluttajana, taksinkuljettajana, invataksinkuljettajana ja vammaisten lasten koulubussinkuljettajana. Nuorena 70-luvulla työskentelin kaupassa myyjänä ja postissa jakelu- ja postiliikennetehtävissä. 1980-90 luvuilla työskentelin muutamia vuosia katuevankeliointityössä päihdeongelmaisia nuoria auttavassa yhdistyksessä.


TEOLOGISET OPINNOT

Olen ollut noin 40 vuotta seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä vapaaehtoistoimijana ja erilaisissa luottamustehtävissä. Pitkäaikainen vapaaehtoistoimintani seurakunnassa ja kiinnostukseni teologiaan teoreettisessakin mielessä innoitti minut lähtemään opiskelemaan Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan. Suoritin opinnot kirkkojen ja yhteiskunnan teologisiin tehtäviin valmistavassa koulutusohjelmassa, siis pappistyöhön valmistavassa koulutusohjelmassa. Pääaineeni oli käytännöllinen teologia, jossa erityisesti uskonnollinen viestintä. Olin aikaisemminkin jo 80-luvulla opiskellut harrastusmielessä joitakin teologian kursseja avoimessa yliopistossa. Lisäksi olin suorittanut myös julistustyön opintoja Suomen Metodistikirkossa sekä useita evankelioimis- ja sielunhoitokursseja Suomen Raamattuopistossa, Kansanlähetysopistossa ja Kansan Raamattuseurassa.

HENGELLINEN TAUSTANI

Jo lapsuuden kodissani ja pyhäkoulussa sain kuulla kertomuksia Jeesusta ja luottamukseni Jumalaan ja Hänen huolenpitoonsa kasvoi näiden kertomusten myötä. Varhaisnuoruudessani jouduin hengelliseen kriisiin ja kamppailin vuosikausia hengellisten asioiden kanssa. Rippikouluaika merkitsi minulle hengellisen elämäni kannalta hyvin paljon. Niihin aikoihin sain sydämeeni rauhan niiden kysymysten suhteen, joiden kanssa olin käynyt sisäistä taistelua. Myös haluni palvella Herraa käytännössä ja aktiivinen toimintani seurakunnassa alkoi juuri rippikoulusta. Hengellisessä työssä tahdoin käytettävissä siellä, missä tarvittiin ja minne kutsuttiin. Olenkin saanut olla 40-vuoden aikana monenlaisissa luottamustehtävissä ja vapaaehtoistoimijana seurakunnassa ja joissakin kristillisissä järjestöissä. Yhteenvetona vapaaehtoistöistäni voisin todeta, että olen huomannut tulleeni vuosien varrella kutsutuksi tavalla tai toisella evankelioimis- ja sielunhoitotyöhön sekä sosiaaliseen auttamistyöhön erityisesti päihdeongelmaisten ja asunnottomien parissa. Kävin Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen järjestämän rippikoulun ja sen vuoksi löysin ensimmäisen hengellisen kotini viidennen herätysliikkeen pienpiireistä. Olen aina arvostanut ekumeniaa ja erityisesti allianssikristillisyyttä. Kristittyjen yhteinen toiminta yli kirkkokuntarajojen on ollut minulle sydämen asia. Henkilökohtaisella tasolla verkostoiduin jo varhaisessa vaiheessa eri kirkkokuntien ihmisten kanssa. Sen seurauksena minut kutsuttiin mukaan mm. metodistien toimintaan. Noin kymmenen vuoden ajan olin aktiivisesti mukana Suomen metodistikirkon toiminnassa. Luterilaisen kirkon piirissä olen toiminut neljännesvuosisadan ajan

Ecce agnus Dei.

HENGELLINEN MISSIONI

Ihmisten hengellinen hätä on suuri. Tahdon olla mukana lohduttamassa ihmisiä evankeliumin sanalla. Leipätyöstäni liike-elämän palveluksessa minuun tarttui halu auttaa työssään väsyneitä ja "loppuunpalaneita" työntekijöitä ja yritysjohtajia. Usean loppuunpalamisen syynä ei ole työn paljous, vaan monesti syynä ovat sisäiset taakat. Jeesus sanoi: "Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon." (Matt.11:28). Se on totta ja toimii tänäkin päivänä. Olen halunnut myös seurakunnassa jakaa käytännön jaksamisen ja toipumisen välineitä niille, jotka ovat nääntymäisillään loputtomien arkielämän taakkojen alle. Oman volunteeritaustani johdosta tahdon olla innostamassa, valmentamassa ja varustamassa myös muita kristittyjä vapaaehtoisiksi vastuunkantajiksi seurakunnassa.

Voit kutsua minut seurakuntaasi puhujavieraaksi: matti.nevalainen@nevamatti.com


Matti S. Nevalainen
Teologian maisteri